Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

Balansering

Balansering av tex maskiner, pumpar, valsar, fläktar på vår verkstad eller som fältservice.

Balanseringsmaskinen vi använder är en Schenck-Rotec HM 4

Vi använder ROTALIGN®Ultra för laseruppriktning av bl.a. motorer, pumpar, maskintåg, kardanaxlar och flänsmonterade maskiner.

  • Reducerar skador på lager och kopplingar
  • Minimerar energiförluster
  • Skär ner produktionsstillestånd

Kontaktperson

Åke Assarsson
070-363 63 99

Industriserviceansvarig/
Operativ chef
Bengt-Göran Lindeblad
0435-44 25 40
073-719 19 84