Besök våra andra företag i Meccom Group

 

Industriservice

Industriservice hos kund

  • Avd industritekniker med ca 50st medarbetare håller konstant igång Sveriges industrier
  • Vi tillhandahållerservice & förebyggande underhåll
  • Vi tillhandahåller 24/7 jour för avtalskunder
  • Uppbemanning i samband med längre underhållsstopp
  • Vibrationsmätning
  • Projektledning samt tillsättning av kundansvarig
  • Renoveringav växellådor, variatorer, pumpar, lagerenheter, lagerbyten, valsar, kvarnarmm

Kontaktperson

Industriserviceansvarig /
Operativ chef
Bengt-Göran Lindeblad
073-719 19 84