Besök våra andra företag i Meccom Group

 

Konstruktion

Konstruktion

• Nykonstruktion

• Konstruktion och utveckling
• Beräkning/dimensionering

• Scanning av befintlig anläggning
• Ritningsframtagning
• Dokumentation
• CE-märkning av maskiner och tryckkärl enligt maskin- resp trykkärlsdirektivet
• Projektledning större projekt

Programvarorna som används av oss är följande

• Autodesk Inventor
• Autodesk Autocad
• Multiframe för balkberäkningar
• Visual Vessel Desgin för dimensionering av tryckkärl
• Vi har även erfarenhet från andra CAD-system, t ex CATIA och PRO-E.