Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

Om oss

Om Meccom Klippan AB

Verksamheten

MÖJLIGHETER DÄR ANDRA SER PROBLEM


Meccom i Klippan erbjuder hållbara helhetslösningar när det gäller: industrirör, industriservice samt rostfri tillverkning. Vår systemsyn på teknik, ekonomi och miljö i kombination med långsiktiga kundrelationer gör oss till en kostnadseffektiv partner för dig med höga krav på kvalitet och säkerhet.


KUNSKAP


Våra svetsare, mekaniker och montörer har den materialkännedom och den vana av kvalificerade installationer som garanterar ett gediget hantverk. Och det faktum att våra yrkesroller kompletterar varandra innebär att vi löser problem som i vanliga fall kräver att flera företag samarbetar. Det är särskilt uppskattat när vi rycker ut efter kontorstid.


RESURSER


Meccom i Klippan gruppen har resurser att driva större tillverknings-, installationsprojekt samt revisioner under underhållsstopp. Tillsammans med våra koncernbolag kan vi även erbjuda projektering, projektledning, markarbeten/byggarbeten.

Vision och affärsidé


VISION


Meccom skall vara en komplett legoleverantör och den bästa samarbetspartnern för kunden när det gäller mekanisk tillverkning och montering i svart/rostfritt material.
Meccom är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.

AFFÄRSIDÉ


Meccom levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framförallt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer.


Värderingar


Våra värderingarna lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra men också hur vi förhåller oss till omvärlden.
Delaktighet – Allas idéer och erfarenheter är viktiga. Alla bidrar till Meccom´s utveckling genom att vara flexibla, lösningsbenägna, mångkunniga och vår förmåga till förnyelse är en förutsättning för vår framgång.


Samarbete – I Meccom ser vi till helheten. Genom vår professionalitet kan vi dra nytta av allas kompetenser och erfarenheter. Vi går alla in för att lösa våra uppgifter. Genom samverkan och noggrannhet strävar vi åt samma håll och skapar ordning och reda.


Engagemang – Vi tar ansvar för våra handlingar gentemot varandra, våra uppdragsgivare, våra kunder och allmänheten. Alla vågar fatta och genomföra beslut. Vi lär av våra misstag och tar ansvar för både prestation och relation


Kamratskap – Vi har tillit till varandra och bemöter varandra med förståelse, ärlighet och respekt.


Som kund, samarbetspartner eller leverantör ska du förvänta dig produkter och tjänster till rätt pris.
Vårt företag ska förhindra skador på människor, samhället och miljön. Vår prioritet är hälsa och säkerhet för våra kollegor, kunder, samarbetspartners och i samhället.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 som är en standard som fokuserar på kundnytta och förbättringsarbete inom kvalitet och miljö. För oss har förbättringsarbetet som certifieringen inneburit lett till positiv feedback från våra kunder, och vi känner att vi bättre kan möta deras krav och förväntningar.
Vi strävar alltid efter att bli bättre vi är certifierade enligt den internationella svetsstandarden SS-EN 3834-2, vilket innebär omfattande kvalitetskrav i utförandegrad vid tryckkärlstillverkning och SS-EN 1090 utförande av bärande stål komponenter.

Årets företagare 2017

”Bengt Thomasson har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit företag i Klippans kommun under många år.

MecCom Klippan AB har utvecklats från att ha varit inriktat på industriservice, ventilation och plåtslageri till att numera i huvudsak syssla med miljöinriktad produktion av biogasanläggningar, pannutrustning, vattenreningsutrustning och värme­anläggningar i mobila containers, vilket har varit mycket framgångsrikt. Totalt syssel­sätter koncernen, inkl. delägda bolag, ca 200 heltidsanställda.

Bengt Thomasson är en mycket drivande entreprenör och företagare som i vida kretsar sätter Klippan på kartan, och därtill har förmåga att skapa långsiktig lönsamhet”